Legislatie ( partea a III-a)

8. Continutul contractului de transport rutier de marfuri. Drepturile si obligatiile (E )

In conformitate cu legislatia in vigoare , transportul rutier de marfuri se efectueaza pe baza contractului de transport incheiat in conformitate cu dispozitiile conventiei CMR ( Art. 77 din OG 27/2011)
Prin contract de transport rutier o parte numita (T) se obliga cu titlu principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care (P) , ( E ) sau (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul convenit .
Parti contractante : (E) orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri, (T) in transportul rutier de marfuri este desemnat prin termenul de Op T , (D) persoana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie .
Pentru a fi valabil incheiat , contractul de transport rutier trebuie sa indeplineasca conditiile de fond si de forma prevazute de lege.
Constactul de transport se constata prin scrisoarea de trasura , intocmita in 3 exemplare , semnata de (E ) si (T).
Forma scrisa este ceruta doar pentru dovada , ceea ce inseamna ca lipsa sau pierderea ST nu afecteaza existenta sau valabilitatea contractului de transport.

Drepturile si obligatiile EXPEDITORULUI:
– Are obligatia completarii corecte a rubricilor din ST , fiind raspunzator pentru toate daunele pricinuite (T) din cauza insuficientei sau inexactitatii acestor date;
– Este obligat sa ambaleze marfa corespunzator, fiind raspunzator fata de (T) pentru toate daunele cauzate persoanelor autuvehiculului sau altor marfuri cu exceptia situatiei in care vehiculele ambalajului au fost aparente sau cunoscute de (T) si acesta nu a facut nici o rezerva in ST;
– In transportul rutier international ( E ) are obligatia de a anexa la ST toate documentele necesare indeplinirii formalitatilor vamale ;
– Daca la transport sunt predate marfuri periculoase (E ) are obligatia sa aduca la cunostinta (T) caracterul periculos al marfurilor si sa-i indice eventual masurile ce trebuie luate;
– Are dreptul sa declare in ST in schimbul unui supliment de pret convenit o anumita valoare a marfii , angajand astfel raspunderea (T) peste limita stabilita de dispozitiile legale;
– Este obligat sa plateasca pretul (T) , daca in contract nu s-a prevazut, aceasta obligatie ii revine (D);
– Are dreptul sa ceara verificarea marfurilor de catre (T) ( cantitativ ). Rezultatul verificarilor se consemneaza in ST;
– Are dreptul de a fixa suma care reprezinta un interes special la eliberare in schimbul unui supliment de pret.
9. Continutul contractului de transport rutier de marfuri. Drepturile si obligatiile (T )

In conformitate cu legislatia in vigoare , transportul rutier de marfuri se efectueaza pe baza contractului de transport incheiat in conformitate cu dispozitiile conventiei CMR ( Art. 77 din OG 27/2011)
Prin contract de transport rutier o parte numita (T) se obliga cu titlu principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care (P) , ( E ) sau (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul convenit .
Parti contractante : (E) orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri, (T) in transportul rutier de marfuri este desemnat prin termenul de Op T , (D) persoana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie .
Pentru a fi valabil incheiat , contractul de transport rutier trebuie sa indeplineasca conditiile de fond si de forma prevazute de lege.
Constactul de transport se constata prin scrisoarea de trasura , intocmita in 3 exemplare originale , semnata de (E ) si (T).
Forma scrisa este ceruta doar pentru dovada , ceea ce inseamna ca lipsa sau pierderea ST nu afecteaza existenta sau valabilitatea contractului de transport.

Drepturile si obligatiile TRANSPORTATORULUI:
– Are obligatia de la pune la dispozitia ( E ) autovehiculul la termenul stabilit ;
– La primirea marfii (T) are obligatia de a verifica cu exactitate mentiunile din ST;
– Daca cu ocazia acestor verificari (T) constata anumite neconcordante intre mentiunile inscrise in ST si starea defapt a marfii sau daca nu are mijloacele rezonabile de contol este obligat s afaca rezerve motivate , se prezuma ca marfa primita corespunde cu mentiunile din ST;
– In situatia in care executarea contractului in conditiile stabilite initial este sau devine imposibila inainte de finalizarea transportului , (T) este obligat sa ceara instructiuni ( E ) sau (D) dupa caz;
– Sa eliberezee marfa la destinatie .

10. Executarea propriu-zisa a transportului rutier de marfuri contracost

Transportul rutier de marfuri contracost se poate efectua numai de operatorii de transport rutier licentiati in conditiile legii. In mod obligatoriu la bordul autovehiculelor rutiere trebuie sa existe copii conforme a licentei comunitare, documentele de transport si alte documente specifice tipului de transport efectuat.
Licenta comunitara este documentul care permite Op T accesul la piata de transport rutier si se elibereaza de AUTORITATEA RUTIERA ROMANA (ARR) cu valabilitate 10 ani.
Pentru fiecare vehicul sau ansamblu de vehicule rutiere utilizat , ARR elibereaza la cerere copii conforme ale licentei comunitare cu valabilitate de cel putin un an si personalizate cu numar de inmatriculare ale vehiculelor pentru care au fost eliberate.
Documentul de transport = ST;
Alte documente care in mod obligatoriu trebuie sa insoteasca transportul de marfa sunt :
– Legitimatia de serviciu valida a conducatorului auto sau documentul doveditor pentru punerea la dispozitia ( Op T) a conducatorului auto;
– Certificat de competenta profesionala a conducatorului auto valabil pt tipul de transport efectuat ;
– Contractul de inchiriere sau leasing sau copie conforma cu originalul;
– Atestatul de conducator auto al conducatorului autovehiculului eliberat de autoritatea competenta.
Daca aceste documente se gasesc la bordul autovehiculului operatorul poate efectua transportul.
In executarea propriu-zisa a obligatiilor contractuale asumate retin 3 aspecte:
1. Plata tarifului de transport = in conformitate cu dispozitiile din OG 27/2011 , in trasporturile rutiere , tarifele se stabilesc liber , pe baza de cerere si oferta;
2. Executarea transportului in termenul convenit sau intr-o perioada de timp rezonabila = termenul in care trebuie finalizat transportul se stabileste prin acordul partilor . In cazul in care nu s-a stabilit un termen se va lua in considerare o perioada de timp care in mod rezonabil poate fi pretinsa unul (T) diligent;
3. Eliberarea marfurilor la destinatie = dupa sosirea marfurilor la destinatie , (D) are dreptul de a pretinde eliberarea marfurilor impreuna cu cel de –al doilea exemplat al ST. Pentru a-si exercita acest drept (D) trebuie sa acopere creantele nascute din contract, in cazul in care exista vre’o contestatie in legatura cu sumele datorate (T) nu va elibera marfa decat in schimbul depunerii unei cautiuni (garantie).
In situatiile in care se invesc impedimente in legatura cu eliberarea marfii (T) are obligatia de a cere instructiuni (E) .