Legislatie in domeniul transportului rutier ( a II-a parte )

5. Contractul de transport rutier de marfuri . Definitie. Natura juridica

Prin contract de transport , o parte numita TRANSPORTATOR (T) se obliga cu titlul principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care PASAGERUL (P) , EXPEDITORUL ( E ) sau DESTINATARUL (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul stabilit/ convenit.
Obligatia (T) de a deplasa marfa la destinatie este asumata in schimbul unui pret fiind astfel intrunite elementele specifice unei prestari de servicii respectiv prestatia si renumeratia prestatiei.
Transportul fiind o specie a prestarilor de servicii prezinta unele caracteristici comune genului din care face parte :
– Prestatorul de servicii ( T) se bucura de independenta juridica fata de cealalta parte contractuala ( E );
– (T) indeplineste contractul pe propriul risc , suportand consecintele neexecutarii;
– Ca orice contract de prestari de servicii , contractul de transport este un contract cu titlu oneros , renumeratia constituind cauza care il determina pe prestator sa indeplineasca serviciul convenit.
Pe langa trasaturile comune oricarei prestari de servicii , transportul se individualizeaza prin anumite caracteristici proprii:
– Transportul este o activitate constand in deplasarea de persoane si bunuri;
– (T) isi exercita activitatea ca o profesie de sine statatoare;
– Conducerea tehnica si comerciala a operatorului apartine (T);
– Autonomia contractului de transport in sensul ca regimul sau juridic nu este influentat de conventiile preexistente intre ( E ) , (D) si terte persoane;

Parti contractante :

– EXPEDITORUL ( E ) = poate fi orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri;
– TRANSPORTATORUL (T) = in transportul rutier de marfuri este desemnat prin termenul de operator de transport rutier (Op T ) ;
– DESTINATARUL (D) = este persoana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie , in cazul in care transportul urmeaza a se face in folosul altei persoane decat cea a ( E );

6. Incheierea contractului de transport rutier de marfuri . Parti contractante. Conditii de font

Prin contract de transport o parte numita Transportator (T) se obliga cu titlu principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care Pasagerul (P) , Expeditorul ( E) sau Destinatarul (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul convenit .
Parti contractante:
– EXPEDITORUL (E ) – poate fi orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri ;
– TRANSPORTATORUL (T) – in transportul rutier de marfuri poarta denumirea de operator de transport rutier ;
– DESTINATARUL (D) – peroana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie , in cazul in care transportul urmeaza a se face in folosul altei persoane decat ( E ) .

Pentru a fi valabil incheiat contractul de transport rutier trebuie sa indeplineasca conditiile de font si de forma prevazute de lege.

COnditiile de fond:

1. Capacitatea de contracta;
2. Consimtamantul partilor;
3. Obiectul determinat si licit;
4. Cauza licita si morala.

– Prin capacitatea de a contracta se intelege aptitudinea subiectului de drept de a deveni titular cu drepturi si obligatii prin incheierea contractului respectiv. Intreprinderea de transport trebuie sa aiba in obiectul de activitate efectuarea transportului;
– Hotararea de a incheia contractul , manifestarea in exterior ( exteriorizarea vointei de a contracta) reprezinta consimtamantul partilor . In mod normal incheierea contractului se realizeaza prin intanirea ofertei de a contracta cu acceptarea ofertei. In transport , atat oferta (T ) cat si acceptarea ofertei prezinta unele particularitati : ( T) se afla in stare de oferta permanenta adresata publicului, motiv pentru care el trebuie sa dea curs in principiu oricarei cereri de a efectua un transport;
– Acceptarea pe care o exprima calatorul sau ( E ) consta intr-o simpla adeziune , acestia fiind obligati sa respecte instructiunile ( T);
– Obiectul contractului : Prin obiect intelegem prestatiile partilor contractante . Pentru (T) obiectul contractului consta in deplasarea marfurilor sau persoanelor la destinatie;
– Cauza reprezinta scopul urmarit de parti prin incheierea contractului. Cauza trebuie sa fie reala, licita si morala.

7. Incheierea contractului de transport . Conditii de forma. Scrisoarea de trasura
Prin contract de transpor , o parte numita TRASNPORTATOR (T) se oblica cu titlu principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care PASAGERUL (P) , EXPEDITORUL ( E ) sau DESTINATARL (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul convenit.

Parti contractante :
– EXPEDITORUL (E ) = poate fi orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri;
– TRANSPORATORUL (T) = in transportul rutier de marfuri este desemnat prin termenul de OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER;
– DESTINATARUL (D) = persoana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie , in cazul in care transportul se efectueaza in folosul altei persoane decat ( E ).

Pentru a fi valabil incheiat , contractul de transport trebuie sa indeplineasca conditiile de fond si de forma prevazute de lege.

Conditiile de fond :
1. Capacitatea de a contracta;
2. Consimtamantul partilor;
3. Obiectu; determinat si licit;
4. Cauza morala si licita.

Conditiile de forma :
– Prin forma contractului se intelege modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa, facuta cu intentia de a naste / modifica sau stinge raportul juridic. Contractul de transport de marfa se incheie prin simplu acord de vointa al partilor si prin predarea marfurilor (T).
– Dovada incheierii contractului se face in scris.
Contractul de transport se constata prin scrisoarea de trasura intocmita in 3 exemplare originale , semnate de (E ) si (T).
Forma scrisa este ceruta doar pentru dovada, ceea ce inseamna ca lipsa sau pierderea scrisorii de trasura nu afecteaza existenta sau valabilitatea contractului de transport.
Mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda scrisoarea de trasura se impart in 3 categorii:
1. Mentiunile obligatorii:
– Daca locul intocmirii ST;
– Numele si adresa ( E);
– Numele si adresa (T);
– Data si locul predarii marfurilor si locul prevazut pentru eliberare;
– Descrierea marfii;
– Chetuielile aferente transportului;
– Instructiuni necesare indeplinirii unor formalitati;
– Indicatia ca transportul este supus dispozitiilor din conventia CMR.
2. Mentiuni circumstantiale :
– Inserate in ST daca transportul urmeaza a se efectua in anumite conditii permise de CMR ;
– Interzicerea transbordarii;
– Cheltuielile pe care (T) le ia asupra sa;
– Valoarea declara a marfii si suma care reprezinta un interes special la eliberare;
– Termenul convenit pentru efectuarea transportului;
3. Mentiuni facultative:
– Partile pot include in ST orice mentiune pe care o considera utila ( clauza atributiva de juristdictie).
Scrisoarea de trasura (ST) face dovada pana la proba contrarie a conditiilor contractului si a primirii marfurilor de catre (T).